Haber Sentez – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Resmi Gazete’de bugün (15.07.2023)

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve bildiriler…

Resmi Gazete’de bugün (15.07.2023)
15 Temmuz 2023 - 15:00

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7455 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Ortasında Ulusal Şoför Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Mutabakatında Değişiklik Yapılmasına Dair Muahedenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7456 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Sarsıntıların Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

TBMM KARARLARI

1383 Anayasa Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar

1384 Anayasa ve Adalet Komiteleri Üyelerinden Şurası Karma Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar

1385 Avrupa Birliği Ahenk Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar

1386 Dışişleri Kurulunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar

1387 Sanayi, Ticaret, Güç, Alışılmış Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komitesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine Ait Karar

YÜRÜTME VE YÖNETİM BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti İsmine 16 Haziran 2023 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Ekli 2019 Yılı Türkiye İçin Yıllık Hareket Programına İlişkin Finansman Mutabakatlarına 1 No’lu Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7383)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Hisseleri ve Tahsil Fiyatlarının Tespitine Dair Karar (Karar Sayısı: 7384)

–– Mersin İli Sonları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Akhan Un GES Güç Nakil Sınırının Üretimi Hedefiyle Birtakım Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7385)

–– Bozkurt-Çardak İlçeleri Doğal Gaz Boru Çizgisi Projesi ve Yunak RMS Doğal Gaz İrtibat Çizgisi Projesinin İmali Maksadıyla Birtakım Taşınmazların Boru Sınırları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7386)

–– Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, Ayanlar Mahallesi, Ayanlar Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanında Yürütülmekte Olan Taş Zirveler Projesi Kapsamında Arkeolojik Hafriyat Çalışmalarının Gerçekleştirilebilmesi Emeliyle Özel Mülkiyete Bahis 101 Ada, 7 Parsel Numaralı Taşınmazın 1.871,86 m2’lik Kısmının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7387)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 1718 (2006) Sayılı ve Müteakip Kararları ile 2231 (2015) Sayılı Kararının Uygulanması Hakkındaki 24/2/2021 Tarihli ve 3578 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki EK-I Sayılı Listede Yer Alan Birtakım Şahıslara İlişkin Bilgilerin Güncellenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7388)

–– Uludağ Ulusal Parkı Hudutlarının Uludağ Alanı Sonları ile Çakışan Kısımlarının Ulusal Park Vasfının Kaldırılmasına ve Bu Alanda Ulusal Park İş ve Süreçlerini Yürütmek Üzere İlgili Yönetimlere Tahsis Edilmiş Olan Taşınmazların Uludağ Alan Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7389)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/324, 325, 326, 327, 328, 329)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

hassas kontrollü klima Tesettür giyim Deneme bonusu veren siteler asibet asibet giriş roofbet roofbet giriş ofansifbet ofansifbet giriş avvabet avvabet giriş

Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır. Haber Sentez