Haber Sentez – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

E?????ndüstri Bölgeleri Kanunu’nda Değişiklik Teklifi, Genel Kurul’da

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, endüstri bölgelerine yaklaşık 32 milyar dolarlık yeni yatırımın gerçekleşmesini …

E?????ndüstri Bölgeleri Kanunu’nda Değişiklik Teklifi, Genel Kurul’da
11 Kasım 2022 - 9:55

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, endüstri bölgelerine yaklaşık 32 milyar dolarlık yeni yatırımın gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu’nda, ??Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Türkiye’nin, genç nüfusu ile katma değeri yüksek olan bilgi ve iletişim teknolojileri alanında önemli bir fırsatı elinde bulundurduğunu, bu fırsatın avantaja dönüştürülmesi için doğru adımların atılmasının önemli olduğunu söyledi.

Genç nüfus kaynağının yanında ülkenin, sahip olduğu iyi üniversiteleriyle dünyanın pek çok ülkesinde yer edindiğini ifade eden Altıntaş, “Beyin gücümüz dünyayı takip ve entegre konusunda itici güç olarak kullanılabilir ancak bilgi ve iletişim altyapısının yetersiz olması, insan gücünün yetkinlik sahibi olmak için yeterli eğitimi alamaması, devlet teşviklerinin istikrarlı ve doğru olmamasının yol açtığı zayıflıklar da önümüzde durmaktadır.” dedi.

Gençlerin, gerekli yatırım yokluğu ve zayıf sektör yapısı nedeniyle Türkiye’den ayrıldığını ve geleceklerini yurt dışında aramaya çalıştığını belirten Altıntaş, “Gençlerimize yeteneklerini ve becerilerini en iyi şekilde geliştirip değerlendirebilecekleri bir eğitim sunarak beşeri sermayemizi artırmak ve onları meslek sahibi yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Bu amaçla mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilmelidir. Ortaöğretimden başlanarak bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konularında eğitimin nitelikli olması sağlanmalı, iklim değişikliği, çevre koruma, kalabalık şehirler, dijital güvenlik gibi dünyadaki ortak sorunlara öğrencilerin ilgileri uyandırılmalıdır.” diye konuştu.

“Endüstri bölgeleri vazgeçilmez bir gereksinimdir”

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da dünyada küresel rekabet şartlarının son derece sertleştiğini, Türkiye’nin son dönemde benimsediği kalkınma modelinde sanayici ve girişimcilerin yerinin her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini söyledi.

Sanayinin gelişmesinin, daha nitelikli altyapı gereksinimini doğurduğunu, bunun da güvenli bir yatırım yeri olan endüstri bölgelerinin önemini ortaya koyduğunu aktaran Başkan, “Ülkemizin yüksek teknolojiye dayalı verimli, çevreye duyarlı, dışa bağımlılığı azaltan ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına sahip olabilmesi için endüstri bölgeleri vazgeçilmez bir gereksinimdir.” ifadesini kullandı.

Başkan, sanayiciye yatırım alanları sunan, istihdam, ihracat, doğrudan veya dolaylı vergiler ile ekonomiye önemli girdiler sağlayan endüstri bölgelerinin, ülke sanayisine ivme kazandırarak sürdürülebilir büyümenin temel araçlarından birisi olduğunu belirtti.

Endüstri bölgelerinin, dış ticaret açığını kapatmaya yönelik yatırımların ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni bir sanayi bölgesi modeli olduğunu vurgulayan Başkan, şöyle konuştu:

“Endüstri bölgelerimizde sanayicilerimize sunulan altyapı hizmetleriyle üretim girdi maliyetleri azalmakta, sanayicilerimizin rekabet edebilme gücü artmaktadır. Üretimde olan endüstri bölgelerimizde 2021 yılı sonu itibarıyla 31 bin 615 kişi istihdam edilmektedir. Önümüzdeki dönemde söz konusu yeni yatırımların tamamının gerçekleştirilmesi durumunda cari açığımızın azaltılmasına yıllık 34,8 milyar dolar katkı sağlanması ve yaklaşık 100 bin kişiye ilave iş imkanı sunulması hedeflenmektedir.”

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da görüşülen teklifin özünde, yabancı sermayenin karşısına çıkan bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasının olduğunu savundu.

Dünyanın dördüncü sanayi devrimi içerisinde bulunduğunu, Türkiye’nin ise neredeyse birinci sanayi devrimi dahi yakalayamamış pozisyonda ilerlediğini ileri süren Kenanoğlu, “Yapılan ihracatlara baktığınız zaman toprağın altından çıkartarak satmış olduğumuz ham maddeleri teknoloji olarak daha büyük paralarla geri satın alıyoruz. Dolayısıyla bu ülkeye bir katkı falan getirmiyor. Bu tür ihracatlar ülkeye ekonomik anlamda, ülkenin milli gelirinin artması ve büyüme anlamında olumlu bir sonuç getirmiyor.” ifadelerini kullandı.

“Bu, yatırımcıya teşvik değil, kıyaktır”

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, teklifle, firmalara yatırımlarını tamamlayınca kamuya ait arsaların mülkiyetleri imkanının sağlandığını belirterek şöyle devam etti:

“Kamu arazilerinin kullanım hakkı verilen bu şirketlere, şimdi, ihalesiz ve pazarlıksız bir şekilde mülkiyet devredilmesi Anayasa’ya aykırıdır. Bu düzenlemeye şerh düşüyorum. Bu, yatırımcıya teşvik değil, kıyaktır. Biz yatırıma değil, ‘yatırım’ adı altında sağlanan ranta, yandaşlara çekilen peşkeşlere karşıyız.”

Vatandaşın yoksulluğunun giderek derinleştiğini savunan Tarhan, “Siz, vatandaşa gözlerinizi kapattınız. Attığınız her adımın, getirdiğiniz her düzenlemenin, uyguladığınız her projenin kapısı yeni bir ranta açılıyor.” değerlendirmesini yaptı.

“ÇED ile ilgili negatif bir düzenleme söz konusu değildir”

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, endüstri bölgelerinde yapılan üretimin niteliksel dönüşümü, teknoloji dönüşümü ve bunun ihracattaki değer algısına ve olgusuna yansımasının son derece pozitif olduğunu söyledi.

Toplam büyüklüğü 17 bin 930 hektara ulaşan 29 endüstri bölgesinin oluştuğunu bildiren Altunyaldız, bunların 15 tanesinin faal durumda olduğunu ve yıl sonu itibarıyla 31 bin 615 kişi istihdam edildiğini anlattı.

Altunyaldız, 2021 yılında 11 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek bunun, cari açığın azaltılmasına katkısının 8,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

“Endüstri bölgelerine yaklaşık 32 milyar dolarlık yeni yatırımın gerçekleşmesini bekliyoruz.” diyen Altunyaldız, bu sayede yıllık 35 milyar dolarlık cari açığın azaltılmasına ve 100 bin kişilik ilave istihdam oluşturulmasına katkı vereceğini belirtti.

“ÇED olumlu” raporu ya da “ÇED gerekli değildir” raporu olmaksızın endüstri bölgelerinde yatırım yapma imkanı olmadığının altını çizen Altunyaldız, “O yüzden burada yapılan şey endüstri bölgelerinin ruhuna, onun hızlı ve sonuç odaklı çalışmasına ve bürokratik süreçlerin azaltılmasına dönük bir değişikliktir. Yoksa ÇED ile ilgili negatif bir düzenleme söz konusu değildir.” bilgisini verdi.

Sanayicinin araziyi satın almayı istemesi durumunda satın alabilmesi için tek şartın yatırımı tamamlamış olması olduğuna işaret eden Altunyaldız, “Yatırımı tamamlanmadan araziyi devralması söz konusu değildir. Yatırımı tamamladıktan sonra eğer isterse eğer mali imkanları buna elveriyorsa arazi devralma hakkı veriyoruz. Niye? Çünkü bunu yatırıma dönük finansman ve makine teçhizat alımlarındaki teminatlarda kullanıyor.” diye konuştu.

Organize sanayi bölgelerinde de benzer bir yaklaşımın söz konusu olduğunu anlatan Altunyaldız, “İlk defa getirilen bir şey değildir ve sanayicilerin finansman maliyetlerinin aşağıya çekilmesine dönük bir çalışmadır. Kaldı ki; biz sanayicimize güveniyoruz. Sanayicilerimiz bunu isterse yatırım yaptıktan sonra da rayiç bedelle bunu satın almalarına da müsaade ediyoruz. Dolayısıyla burada sıkıntılı bir yaklaşım söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi. Teklifin ilk maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Erdoğmuş, aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

hassas kontrollü klima Tesettür giyim Deneme bonusu veren siteler asibet asibet giriş roofbet roofbet giriş ofansifbet ofansifbet giriş avvabet avvabet giriş

Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır. Haber Sentez